L’Ajuntament, als efectes d’atenció social als infants i joves del municipi, atorga ajuts econòmics a persones amb recursos insuficients per a fer front a despeses específiques, de caràcter extraordinari, per facilitar l’accés a la realització d’activitats d’estiu i extraescolars amb l’objectiu que ningú en quedi exclòs per motius econòmics o de caire social, contribuint a l’eliminació de riscos d’exclusió social, vulnerabilitat, i a la compensació de dèficits de suport social.

Per facilitar la tramitació dels ajuts, aquest any 2018 també s’unifica la convocatòria i es presentarà una única sol·licitud del 19 de febrer al 23 de març en un únic tràmit.

D’aquesta manera, s’omplirà un únic full de sol·licitud per a ambdues campanyes i, abans de l’estiu, ja es coneixeran els ajuts per a la campanya d’estiu i per a la d’activitats extraescolars del proper curs.

S’adjunta la guía amb tota la información. I també l’enllaç a la web municipal.

Attachment: Guia-CIUTADA-2018.pdf (371.41 kb)
Ajuts activitats extraescolas i activitats d’estiu