Comissió que treballa amb els objectius:

  • Millorar la comunicació de l’AMPA en tots els sentits, ja sigui internament entre les families, com la amb l’Escola, Ajuntament i altres entitats.
  • Obrir canals de participació
  • Mostrar cap a l’exterior tots els projectes i la feina que es duu a terme.
  • Sistematitzar la gestió de l’Ampa, perquè sigui el totalment rigorosa i transparent.

Això es realitza amb eines com el portal web (http://ampaescoladelparc.entitatsdelprat.cat), delegats per classe, grups informatius Ampapat, facebook (grup de pares i mares de l’escola a facebook, pàgina de l’AMPA a facebook), etc.

Si vols formar part d’algun dels grups de whatsup, vols aportar continguts per penjar a la web o les xarxes socials o algun altre tema, contacte amb nosaltres:

  • Mercè Pi, Carme Gomez, Gemma Ubeda, Toñi i Virgínia Morillas.
  • Mail: ampa.escoladelparc@gmail.com

Altres mails de comissions són:

  • extraescolars.elparc@gmail.com
  • comissiobiblioparc@gmail.com
  • menjador.ampaelparc@gmail.com