Tots els moviments econòmics de l’Ampa han d’estar controlats de manera transparent i organitzada ja que en el sí de l’Ampa es mou una quantitat considerable de diners i tots aquests moviments han de ser clars i justificables davant els socis o qualsevol entitat.

Totes les comissions de treball es comprometen a facilitar amb agilitat les factures de totes les despeses, amb el que a final de curs es realitza la justificació de subvencions rebudes per part de les adminitracions públiques, com a la primera assemblea de curs s’aprova l’exercici anterior i previsió del nou curs.

  • Contacte: Xavi Puges i Vinyet Insa
  • Mail: ampa.escoladelparc@gmail.com