L’Associació de Mares i Pares de l’Escola del Parc del Prat de Llobregat som una entitat sense ànim de lucre formada per les famílies de l’alumnat de l’escola.

A través de l’AMPA, formem part activa de la comunitat educativa de l’escola dels nostres fills i filles amb l’objectiu de garantir la qualitat de la seva educació i de promoure la col·laboració entre les famílies i l’escola.

Presentació

Estatuts_ampa_escola_parc_2012

Les persones: són moltes les persones que participen de les comissions a l’escola, de forma puntual o més estable, totes elles ho fan de forma voluntària i amb l’objectiu de la millora educativa de tot l’alumnat de l’escola.

Foto dels memebres AMPA

A l’Associació de Mares i Pares de l’Escola del Parc ens organitzem a través de:

La FAPAC publica la guia de gestió i administració de l’AMPA: guia de bon funcionament, que ajuda a entrendre les formes de funcionament i millora.