La junta directiva és un grup de socis i sòcies que escollim entre tots periòdicament cada any a l’Assemblea General. Ens representen i prenen les decisions del dia a dia.

La Junta està composta per un/a President/a, un/a Vice-president/a, un/a Secretari/ària, un/a Tresorer/a, i vocals que, normalment, representen les diferents comissions o grups de treball.

Són algunes funcions de la junta:

  • Vetllar pel compliment dels estatuts
  • Iniciar, coordinar i recolzar les activitats que es proposin.
  • Posar en pràctica les decisions de l’assemblea.
  • Administrar les finances de l’associació i coordinar la feina administrativa.
  • Representar a l’AMPA en actes públics o davant de les institucions.

Composició curs 2016-2017:

  • Presidenta: Virgínia Morillas
  • Vice-presidenta: Gemma Ubeda
  • Secretària: Carme Gómez
  • Tresorera: Vinyet Insa

De les diferents comissions que desprès despleguen els diferents projectes que es realitzen des de l’AMPA, existeix una persona “vocal” que forma part de la junta representant la seva comissió, alhora que trasllada les informacions.