• Horari curs 2016-17: Dimecres de 16:45 h a 17:45 h
  • Bibliopati en horari lectiu: tots els dimarts durant l’hora de pati
  • Dades de contacte: comissiobiblioparc@gmail.com
  • Blog: bibliodelparc.blogspot.com.es

Objectius generals:

  • Fomentar l’interès dels infants per la lectura i donar a conèixer la biblioteca  als usuaris potencials.
  • Fomentar que els alumnes, pares i mestres coneguin tot el què ofereix i posa a la seva disposició.
  • Desenvolupar projectes de dinamització de la biblioteca escolar fora de l’horari lectiu
  • Desenvolupar activitats o accions que potenciïn el lligam amb el Pla de Foment de Lectura del Prat.

Descripció del projecte:

El projecte es va iniciar fa uns cursos enrera per la desaparició del projecte de Bilioteca Escolar que impulsava departament d’ensenyament, i per tal de donar ús a l’espai de la biblioteca, amés de dotar-lo de més recursos i fons de llibres.

Durant tot el curs escolar es realitzen tasques de manteniment: catalogació dels llibres, folrar, endreçar…

Paral·lelament una tarda a la setmana la biblioteca s’obre a les famílies per tal que hi tinguin lliure accés i puguin disposar de la possibilitat, tant de gaudir de la lectura en el centre escolar, com de poder optar al servei de préstec per tal de poder emportar-se els llibres a casa amb el compromís de retornar-los. Des d’aquesta comissió es fa el seguiment dels préstecs, garantint que els llibres siguin retornats a l’escola i vetllant pel seu bon ús.

Bibliopati: també el curs 2016-2017 s’inicia un projecte d’obertura de la biblioteca per part de mares i pares, dintre de l’horari lectiu durant l’hora de pati, concretament els dimarts. Es produeixen prèstecs que els infants poden tornar en qualsevol horari de servei biblioteca. Hi ha molta afluència de noies i nois, i moltes mares i pares implicats. Si t’animes a venir algun dimarts, avisa’ns! necessitem mans!

Per altra banda, dins de l’horari en què la biblioteca és oberta i amb certa regularitat, es realitzen un seguit d’activitats per tal d’atreure l’atenció de les famílies i així apropar-los a la lectura: conta contes, activitats manuals relacionades amb la lectura, etc.

Al llarg del curs es van detectant les diferents necessitats que puguin sorgir: nous llibres, nou mobiliari…  aquestes s’intenten cobrir amb el pressupost assignat cercant els millors pressupostos i sempre amb l’aprovació de l’escola.

En tot moment totes les accions que es realitzen des d’aquesta comissió són coordinades i aprovades amb l’escola.