• Contacte: M José
  • Mail: ampa.escoladelparc@gmail.com

Des de l’AMPA continuem creient en la importància i la necessitat d’aquest projecte donada la situació socioeconòmica i de crisi energètica actual. El Projecte es va iniciar a les acaballes del curs 2012-2013.

D’entrada força famílies de l’escola van col·laborar-hi activament conjuntament amb l’ajuda de l’equip educatiu del centre.

La feina inicial que consistia en la creació d’una base de dades dels alumnes i llibres de cada curs, de moment no està enllestida.

Ens hem adonat que les eines informàtiques de les que disposem ens generen molta més feina que no pas al contrari. Conjuntament amb l’equip directiu del centre estem mirant de trobar aquella eina Informática que ens permeti fer la feina d’una manera més ràpida i eficaç. Hem vist també que els suports informàtics dels que disposem son molt antics i estem valorant la possibilitat d’una renovació.

Aquest curs hem reforçat la difusió del projecte a les famílies i s’han aprofitat les reunions d’inici de curs per explicar el projecte a les famílies i potenciar la conscienciació al respecte.

Aquest curs passat es va realitzar la revisió i “restauració” dels llibres (tenim llibres en molt mal estat que necessitàvem molt més que una revisió) en 8 dies amb la col·laboració de les famílies, l’equip i l’AMPA.

Hem prioritzat mantenir el màxim nombre possible de llibres encara que les condicions en l’estat del llibre no fossin optimes., donada la incertesa respecte a la LOMCE.

Es van deixar els llibres revisats a les tutores que van procedir a repartir-los i registrar l’entrega, a tots els alumnes al inici d’aquest curs escolar.